STREFA AH

„Ale tu u Państwa pięknie pachnie”

Nasz nos jest niezwykle czułym organem wyposażonym w receptory (komórki węchowe), które wykrywają zapach i rejestrują jego cząsteczki. Receptory, zlokalizowane w nabłonku węchowym pomiędzy oczami, przekazują impuls nerwowy do opuszki węchowej, która mieści się poniżej płatów czołowych kory mózgowej.

Eksperci do dziś nie są zgodni, ile dokładnie zapachów jest w stanie rozróżnić człowiek. Niektórzy mówią o trzech tysiącach, inni zwiększają tę liczbę nawet o siedem tysięcy. Ilość rozróżnianych zapachów zależy również od indywidualnych uwarunkowań. Nie każdy może więc projektować perfumy.

Co ciekawe, zmysł powonienia nie zawsze jest tak samo „czuły”. Gdy jesteśmy głodni, węch się wyostrza. Kiedy natomiast w sposób systematyczny lub ciągły mamy styczność z danym aromatem, niejako przestajemy go rejestrować. W naszej fabryce zapachów wielokrotnie spotkaliśmy się z opiniami: „Ale tu u Państwa pięknie pachnie”. Zdziwieni patrzymy wówczas na gościa, bo większość z nas na co dzień nie zwraca na to uwagi…